Przedsiębiorca uzyskał pomoc w ramach programu rządowego pod nazwą: "Pomoc dla sektorów energochłonnych związana z nagłymi wzrostami cen gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2022 r.".

Das Unternehmen erhielt Unterstützung im Rahmen des Regierungsprogramms "Hilfe für energieintensive Sektoren im Zusammenhang mit dem plötzlichen Anstieg der Erdgas- und Strompreise im Jahr 2022".